(024)3783 1480 Bạn cần tư vấn? Gọi ngay cho chúng tôi

Đào Tạo

Áp dụng phương pháp 5s vào làm sạch

[:vi]  Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, Lãnh đạo Công ty TNHH Hoàn Mỹ nhận thức được sự cần thiết trong việc áp dụng các công cụ cải tiến năng suất vào quá trình sản xuất. Ban lãnh đạo công ty đã tiến hành triển khai các khóa đào tạo về công cụ 5S, KAIZEN nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động đồng thời cải thiện môi trường làm việc, cải tiến năng suất. 5S là một phương pháp quản lý nhằm mục đích cải tiến môi trường làm việc, một chương trình hoạt động thường trực trong ...

Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực

[:vi]  Trong xu thế hội nhập và phát triển, người lao động có tầm ảnh hưởng quan trọng trong công việc cạnh tranh với bên ngoài, quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Trước những thay đổi của thị trường lao động, công ty đã có những phương thức đào tạo công nhân để đáp ứng nhu cầu thị trường, giúp người lao động thích ứng với tình hình phát triển của khoa học công nghệ, để nâng cao và duy trì chất lượng cho nguồn nhân lực trong công ty. Thông qua các hoạt động đào tạo ...

Văn hóa ứng xử với khách hàng

[:vi]Công ty TNHH Hoàn Mỹ xác định khách hàng là yếu tố sống còn đối với sự phát triển của doanh nghiệp, chính vì vậy, mỗi cán bộ công nhân viên của Hoàn Mỹ phải là một đại sứ mang hình ảnh đẹp, văn hóa của Hoàn Mỹ tới khách hàng và toàn xã hội. Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ, mỗi thành viên đều phải tự bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có sự hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ Công ty, để có thể đáp ứng cơ bản về các thắc mắc ...