Ngân hàng TechcomBank

  08/09/2016  9:48

Chúng tôi rất hài lòng với kết quả công việc và muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty. Hoàn Mỹ rất chú trọng đến việc chăm sóc khách hàng,nhân viên của bạn thật chuyên nghiệp, lễ phép và lịch sự.. Chi phí thực hiện rất hợp lý và tôi cảm thấy thỏai mái với mọi thứ.”

私たちはホアンミーの仕事に非常に満足しており、引き続きサービスを継続したいと思っています。ホアンミーの専門スタッフは非常に丁寧で礼儀正しく、顧客のケアにも非常に重きを置いているので、とても快適で、サービスの費用対効果は非常に合理的であると感じます。