Tin tức nổi bật

ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

10:22 16/09/2022

Nhân viên, người lao động trong 1 công ty là tài sản quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển. Vì vậy việc truyền cảm hứng và động lực cho nhân viên là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạt động một cách hiệu quả.  

Trước hết, nhân viên cần hiểu rõ sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp. Bởi khi đó họ sẽ hiểu những mục tiêu của công ty và vai trò của họ trong việc thực hiện những điều đó. Từ đó nhân viên sẽ cảm nhận được giá trị của mình và động lực sẽ được nâng cao. 

Bên cạnh đó, thúc đẩy sự giao tiếp giữa nhân viên với người lãnh đạo, giữa nhân viên với nhau sẽ tạo ra sự gắn kết, chia sẻ trong một tập thể, nâng cao tinh thần đoàn kết.