Dịch vụ

Housekeeping

10:33 01/01/1970

Việc vệ sinh buồng phòng đòi hỏi những tiêu chuẩn cao về sự sạch sẽ đối với các trang thiết bị, dụng cụ trong phòng. Ngoài ra, người phục vụ cần nắm bắt tình trạng chung trong phòng, bổ sung thiết bị hay đồ dùng trong phòng tắm, phân loại rác, sắp xếp xe đẩy … Một người phục vụ phòng cần phải nắm chắc các nghiệp vụ cơ bản trong quá trình làm việc, có đức tính thật thà chân thật, cẩn thận chu đáo, có tinh thần trách nhiệm, thái độ thân thiện sẵn sàng nhiệt tình phục vụ khách và có ý thức tiết kiệm khi làm việc …