Sự kiện

Ngày chuyển đổi số quốc gia.

18:21 10/10/2022

Theo chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Ngày Chuyển đổi số quốc gia không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn là dấu mốc để đánh giá hoạt động chuyển đổi số hằng năm.

Với chủ đề "Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân", các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 sẽ tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số…

Trước đó, nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT cũng đã thúc đẩy tháng tiêu dùng số tại Cổng Thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia, gồm những chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng 10/2022 khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin về chuyển đổi số quốc gia cũng đăng tải nhiều thông tin hữu ích khác về chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, chính quyền.

 

#hoanmy #hoanmykleanco #chuyendoiso #10/10