Tin tức nổi bật

PHÂN LOẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI

11:23 09/09/2022

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) được phân làm 2 loại: BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Đối với BHXH bắt buộc, người lao động và người sử dụng lao động đều bắt buộc phải tham gia theo quy định của pháp luật (quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014). Người sử dụng lao động và người lao động thường sẽ cùng chi trả mức phí tham gia BHXH, và người sử dụng lao động sẽ là bên chi trả phần với mức chia cao hơn. Tham gia BHXH tự nguyện, người sử dụng lao động và người lao động sẽ được hưởng các chế độ như: Chế độ ốm đau; chế độ thai sản; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Người sử dụng lao động và người lao động có thể chọn đóng phí hàng tháng hoặc định kỳ 3, 6, 12 tháng.

BHXH tự nguyện không có tính bắt buộc, người tham gia hoàn toàn có thể lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với tình hình tài chính và hoàn cảnh của bản thân. Các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gồm công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động và không thuộc các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn đóng phí hàng tháng, 3/6/12 tháng 1 lần hoặc đóng 1 lần cho nhiều năm (không quá 5 năm 1 lần).