Đào tạo

Ứng dụng chấm công cho nhân viên văn phòng - Hoàn Mỹ Time.

18:41 08/10/2022

Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, cùng với sự phát triển của cuộc CMCN 4.0 và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Dễ dàng nhận thấy sự tác động của công nghệ lên mọi mặt của đời sống con người. Cùng với đó, ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động đến mô hình kinh doanh truyền thống. Chính vì thế, chuyển đổi số được coi là sự tất yếu của nền kinh tế.

Bắt kịp xu thế này, bắt đầu từ 1/10 toàn bộ công ty TNHH Hoàn Mỹ chuyển sang sử dụng phương pháp mới: Ứng dụng Hoàn Mỹ time - App chấm công cho nhân viên văn phòng. Thay vì phải sử dụng giấy tờ, máy chấm công. Giờ đây, toàn bộ thao tác báo vắng, nghỉ, xét duyệt, cập nhật công việc đều được thể hiện trên app. Ứng dụng như một làn gió mới trong phương pháp quản lý, thuận tiện hơn cho các bộ công nhân viên trong công việc cũng như cập nhật tin tức của công ty một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Ứng dụng hiện đã có mặt trên nền tảng: 

- CH Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsheet.whitelabel.guid_bd11e9cb_0d5c_423f_bead_3c07f1eae0a3

- App Store: https://apps.apple.com/app/hm-time/id1645279492

 

#hoanmy #hoanmykleanco #hoanmytime #CHPlay #Appstore #ungdung